Fotografie z okresu miedzywojennego

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

Strona główna muzeum | Fotografie
Zapraszamy do obejrzenia pięciu nowych fotografii z okresu międzywojennego dotyczących naszej szkoły. Na jednej z nich jest postać Józefa Filipowskiego, nauczyciela historii w latach 1925-1939, zamordowanego w Katyniu w 1940 r.. Fotografie uzyskaliśmy dzięki staraniom pań: Anny Ledwolorz, Cecylii Ochman, Sonii Olszok oraz pana Mariana Berbesza. Dziękujemy. Przypominamy również o naszej akcji zbierania pamiątek dotyczących szkoły, zwłaszcza z okresu międzywojennego. Można je składać w sekretariacie szkoły