Artukuł został zamieszczony w:
Próby i eksperymenty pedagogiczne szkół województwa katowickiego, T. II, wyboru dokonali Stanisław Papla, Piotr Hulek, Katowice 1967

Open publication - Free publishing - More lubliniec
Muzeum Internetowe Pamiątek Historycznych Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
Przygotowanie materiałów: dr Sebastian Ziółek z zespołem uczniowskim: Agata Giemza, Marlena Kluba, Agnieszka Konieczna, Jakub Wandzich.
Wykonanie strony www: mgr Adam Strzelczyk z zespołem uczniowskim: Błażej Mzyk, Jakub Nahajowski, Joanna Woś.
Administracja i aktualizacja muzeum od 2013 roku: dr Sebastian Ziółek, mgr Adam Strzelczyk.